Karmin E120 (tr)

Aus HalalWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Karmin (E120) veya diğer adlarıyla karminik asit veya koşineal, gıda katkı maddeleri arasında hayvansal kaynaklı olan tek renklendiricidir. Ekstraksıyon yoluyla bir tür böcekten elde edilen bu renk maddesi, ürüne kırmızı rengini vermektedir.


Üretimi

Kaktüslerden toplanan dişi cochineal böcekler sıcak suya atıldıktan sonra kurutulurlar. Bu kaktüsler genellikle Mexiko, Peru ve Şili de yetişmektedir. Kırmızı renk maddesini elde edebilmek için, böcekler bazı kimyasal maddeler (sülfürik asit ve su) ile kaynatıldıktan sonra bu karminik asit ekstrakte edilir. Böylece karmin üretiminde böceğin kanı değil, gövde ve yumurtalarında barındırdığı karminik asit kullanılır. 1 kilogram Karmin elde edebilmek için yaklaşık 150-160 bin böcek gerekmektedir. Ayrıca Karminin sentetik olarak üretimi de mümkündür, bu durumda Koşinealkırmızı A (Cochenillerot A) (E124) olarak adlandırılmaktadır.


Kullanımı

Karmin genellikle gıda alanında renklendirici olarak şekerlemelerde, sucuk, sosis, dondurma, meyve suları, enerji içecekleri gibi gıdalarda kullanılmaktadır. Yanı sıra kozmetik ve tekstil sanayinde de kullanımı mümkündür. Karmin ihtiva eden bir ürünün etiketinde bunu belirtmek için ya E120 kodu ya da isimlerinden birisi yer almak zorundadır. Bu hayvansal renklendiriciyi kullanmak istemeyenler, alternatif olarak sentetik olarak elde edilen Koşinealkırmızı A (E124), pancar suyu veya alkannin (alkannin kökünde bulunan renk maddesi) kullanabilir.


Güvenlik bilgileri

Karmin bir kısım insanlarda astım, pişik, hiperaktivite, uykusuzluk ve bulanık görme gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir ama kanserojenik veya toksik olduguna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Bu maddenin günlük alımına izin verilen miktar (ADI-miktari) vücut ağırlığı üzerinden kilogram başına 5 miligramdır. ADI-miktarı bir kişinin ömür boyunca sağlığına olumsuz etkisi olmadan günlük tüketebileceği miktarı belirtmektedir.


Karmin helal midir?

Hayvansal kökenli olan bu renklendirici hakkında dört mezhepte ihtilaf bulunmaktadır. Maliki mezhebi, ayet ve hadislerde böceklerin haram kılındığına dair kesin bir delil (nass) olmamasından, böceklerin helal olduğuna hükmetmişlerdir.[1] Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise, böcekler hebâis kategorisinde değerlendirilmektedir ve insanların bunları iğrenç bulmalarından dolayı haram veya mekruh olduğunu belirtmişlerdir.[2] Dikkate alınması gereken diğer konu ise, karminin istihale (özünü kaybetmesi) geçirip geçirmediğidir. Bazi alimlere göre, karmin kimyasal dönüşüm geçirerek özünü kaybeder ve böylece haram vasfı ortadan kalkar. Sağlık bakımından bir sakıncası bulunuyorsa, bu katkının tüketilmemesi tavsiye edilir. Özetle; karmin hakkında ihtilaf bulunduğundan dolayı bunun tüketilip tüketilmemesi her müslümanın kendi hassasiyetine kalmıştır.Referanslar

  1. "Allah Resûlü ile arkadaşlık ettim, sohbetinde bulundum. Ancak haşeratı haram kıldığını duymadım" Milkâm b. Telibb'den rivayet edilmiştir (Ebu Dâvud, Et'ime 30)
  2. Imam Gazzâli, Ihyâu ulûmi'd-din, II, 93


Kaynakça